Navigace

Obsah

Kulturní a sociální komise
 
Pracovní náplní kulturní a sociální komise obce je:
 
1.      Sestavování čtvrtletního kalendáře kulturních, společenských a sportovních akcí ve spolupráci se všemi spolky a sdruženími, které působí v obci .
2.      Zajišťování organizace akcí pořádaných obcí 
3.      Ve spolupráci se školskou komisí, spolupracovat se ZŠ a MŠ při společných akcích.
4.      Ve spolupráci s O.Ú zajišťovat distribuci informačních letáků a plakátů.
5.      Ve spolupráci s O.Ú. zajišťovat tvorbu příspěvků www stránek.
6.      Shromažďovat požadavky občanů v sociální oblasti, zpracovávat je a řešit je ve spolupráci s O.Ú.
7.      Na základě podnětů ze ZŠ a MŠ řešit případné problémy v sociální oblasti (týrání dětí, zanedbání péče ...).
8.      Spolupracovat s Domovem odpočinku
9.      Evidovat významná životní jubilea občanů obce a zajišťovat věcné dary a blahopřání
 
Složení komise:
 

 

Kontaktní e-mail pro Vaše dotazy, náměty a připomínky: kulturakrabcice@email.cz

Kulturní komise se nepodílí na organizaci Řípské pouti a žádným způsobem  nezasahuje do výběru doprovodného kulturního programu ŘP.                                V případě dotazů k ŘP se obraťte na vedení obce.