Navigace

Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy 

 

Zastupitelstvo

seznam zastupitelů:
 

Složení výborů a komisí

Dle § 117 odst.2 je povinnost zřízení kontrolního a finančního výboru

předseda finančního výboru - Ing. Libor Hess

předseda kontrolního výboru - Jiří Fengl

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích a § 122 odst.1

Kulturně sociální komise

předseda komise - p. Veltruská Jana