e-deska

 

Přecházíme na digitální televizi

 

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Aktuální počasí

Počasí dnes:

18. 6. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 23 až 27°C. Noční teploty 14 až 10°C.

Přehrát/Zastavit Další

 

Czech POINT

 

Navigace

Obsah

Vítáme Vás na internetových stránkách Mateřské školy Krabčice

 

Říkáme si     " P O D Ř I P Á N C I "

 

Proč právě tak ?

Jsme mateřská škola v malebné krajině pod úpatím hory Říp.

 

K rozvíjení osobnosti a vzdělávání našich dětí máme ideální přírodní terén, který dává dětem možnosti přímého prožitku a kontaktu s přírodou.

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ  VYLET   -   zámek Ploskovice

S pohádkou od divadelní společnosti M. Dobrodinského

ve čtvrtek   14.6.2018

 

Vybíráme 185,- Kč na vstup do zámku

                                 na pohádku

                                 na dopravu

 

Děti se dostaví do MŠ  do  7,00 hodin

Výlet bude polodenní

  • Odjezd bude v 7,15 hod.
  • Plánovaný příjezd je asi na 12,30 hod.

 

  •  Děti, které jdou po obědě domů si vyzvedněte ve 13,00 hod.

 

S sebou budou mít  :    batůžek ( pláštěnku – dle počasí)

                                  pití / vhodný je Jupík  /

                                  drobnou sladkost – ne čokolády a žvýkačky

Léky pro nevolnosti   :  ráno podejte dítěti samy

                                 na cestu zpět předejte paní učitelce

                                 igelitový sáček do batůžku

MŠ zajistí   :      dopolední svačinu vezeme s sebou

                        oběd bude v MŠ                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Krabčice, příspěvková organizace

 

Seznam dětí pod registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole T. G. Masaryka Krabčice, příspěvkové organizaci s účinností od 1. 9. 2018:

 

                                           Registrační číslo -   01

                                                                       02

                                                                       03

                                                                       04

                                                                       10

                                                                       11

                                                                       14

                                                                       15

                                                                       19

                                                                      

                                                                      

                                                                      

 

 

 

V Krabčicích dne 18. 5. 2018                                               …….…………………………………

                                                                                                   Mgr. Jana Doležalová

                                                                                                        ředitelka školy

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Krabčice, příspěvková organizace

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání

 

 

č.j.: 9/2018                                                                         V Krabčicích dne 6. 4. 2018

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Krabčice, příspěvkové organizace stanovila dle § 34 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů po dohodě se zřizovatelem místo a termín pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole T. G. Masaryka Krabčice, příspěvkové organizaci  od školního roku 2018/2019 takto:

 

Místo: budova MŠ

 

Termín:   9. 5. 2018 (od 9,00 do 11,00 hod.)

 

 

Schválil dne:

 

...............................                                                 .....................................................

      Jiří Šimáček                                                                 Mgr. Jana Doležalová

      starosta obce                                                                          ředitelka školy

 

 

 

 

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole T. G. Masaryka Krabčice, příspěvkové organizaci od školního roku 2018/2019

č.j.: 10 /2018

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Krabčice, příspěvkové organizace stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

 

 

Kritéria pro přijetí:

1. K předškolnímu vzdělávání budou přednostně přijaty děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle § 34, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. Dále budou přijímány děti podle věku od nejstarších po nejmladší s přihlédnutím k místu trvalého pobytu v obci, která mateřskou školu zřizuje. Dítě musí být schopno naplňovat cíle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a musí být řádně očkováno (podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

 

V individuálních případech může ředitelka školy přihlédnout k okolnostem hodným zvláštního zřetele. Tyto skutečnosti je nutno dokladovat.

 

 

V Krabčicích 6. 4. 2018                                                                             

                                                                                                    ...............................                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                    Mgr. Jana Doležalová

 

 

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UZAVŘENÍ MŠ

V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN

od   23.12.2017   do   2.1.2018

MŠ se otevírá    3.1.2018

 

Veselé a pohodové Vánoce,

hodně zdraví a štěstí do nového roku 2018

Vám

přejí děti a zaměstnanci MŠ Krabčice

 

 

 

 

 

 

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ A TVOŘENÍ

DĚTÍ A RODIČŮ

SE BUDE KONAT

VE ČTVRTEK 14.12. 2017 V MŠ

OD  15,00  DO  17,00  HOD.

VŠE  POTŘEBNÉ  ZAJISTÍ  MŠ

 

 

 

 

 

3.12. 2017 v neděli v 15,45 hodin

budou děti vystupovat se svým programem

na návsi v Rovném

k příležitosti "Rozsvícení vánočního stromečku"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘEVÁNOČNÍ POSEZENÍ A TVOŘENÍ

DĚTÍ A RODIČŮ

 

SE   23.11.2017    NEKONÁ

 

Z DŮVODU NEMOCI DĚTÍ

 

 

 

 

 

 

 

30.11. 2017 ve čvrtek 

od 13,00 hod. do 16,00 hod.

se mohou rodiče informovat na výsledky vzdělávání svých dětí v rámci poradenského odpoledne

 

 

 

 

 

26.9. 2017 - v úterý

(dle počasí)

půjdeme s dětmi na zábavný a vzdělávací výlet

k rybníku "Vesečák"

- děti si vezmou s sebou batůžek - pití, drobné mlsání

- vše ostatní zajistí MŠ

 

 

 

 

19.9.   -  20.9. 2017

se uskuteční v MŠ sběr PET lahví a papíru

 

 

 

 

 vgghgh

ŠKOLA V POHODĚ

 

Naše mateřská škola realizuje projekt s názvem ŠKOLA V POHODĚ, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001194, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018.

Projekt je zaměřen na:

 

* personální podporu MŠ – školní asistent pro mateřskou školu po dobu jednoho roku;

* profesní rozvoj pedagogů MŠ - vzdělávání předškolních pedagogů zaměřené na čtenářskou pregramotnost;

* získávání a předávání zkušeností našich pedagogů prostřednictvím tematicky zaměřených návštěv na jiných školách;

* odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči žáků MŠ.

Hlavním cílem projektu v MŠ je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Tento projekt je spolufinancován EU.