Obec Krabčice
Obec Krabčice

Hora Říp

Říp  je zdaleka viditelná hora s románskou rotundou na vrcholu, vystupující z roviny 5 km jižně od Roudnice nad Labem; památné místo české mytologie a historie.

Vrchol Řípu je dnes 456 metrů nad mořem, 306 metrů nad hladinou Labe a 200 metrů nad okolní krajinou. Výhhoraled do kraje je pouze na čtyřech místech, jedním z nich je Roudnická vyhlídka.
Hora Říp tvoří významnou dominantu Polabské nížiny, nejvyšší v Dolnooharské tabuli. Zalesněná efuzívní kupa z hauynického olivinického nefelinitu, obklopená staropleistocenními terasami Vltavy a Labe. K hoře se vztahuje pověst o příchodu praotce Čecha a je tak od nepaměti jedním ze základních symbolů českého národa.
Na vrcholu stojí románská rotunda zasvěcená sv.Jiří a sv.Vojtěchu, která byla obnovena (postavena?) roku 1126 knížetem Soběslavem I. na paměť jeho vítězství nad římským králem Lotharem v bitvě u Chlumce. Rotunda dovršuje vývoj tohoto typu staveb v Čechách. Na věži se nacházejí dvě původní sdružená románská okna se středovými sloupky. Portál a velká půlkruhová sklenutá okna pocházejí z let 1869-1881. Uvnitř je instalována socha sv.Jiří od B.Seelinga z roku 1870. O významu Řípu pro české národní dějiny svědčí nejen časté vlastenecké tábory lidu, konané od poloviny 19.století, ale i skutečnost, že od roku 1868 zde byl vyzvednut a do Prahy slavnostně dopraven jeden ze základních kamenů Národního divadla.
 

Historie

Až do roku 1879 byl Říp bezlesý, dnes téměř celou horu pokrývá dubohabrový les; z dalších dřevin se vyskytuje javor, borovice, jasan a lípa . Na několika holých místech se vyskytuje i vzácná teplomilná květena (například křivatec českýkosatec nízký). Vrchol je zalesněný a bez rozhledu, dílčí pohledy do širokého okolí se nabízejí z několika skalních vyhlídek na úbočích hory.
Nápadná vyvýšenina poutala pozornost lidí od nejstarších časů a v rovinaté krajině byla důležitým orientačním bodem. Jméno je indoevropské a jeho původ tak sahá až do doby bronzové. Znamená prostě Hora. Vychází z keltského "rib" tzv. "žebro" tj. žebro země.
Legenda, kterou poprvé zaznamenal počátkem 12. století kronikář Kosmas, pokládá právě horu Říp a její okolí za místo, kde se usadili první Slované vedení praotcem Čechem při příchodu do nové vlasti a kde se odehrálo rituální "vzetí do vlastnictví" okolní země, vrcholící jejím novým pojmenováním po vůdci těchto Slovanů, Čechovi (latinsky Boemus). V časně slovanské době však bylo území Řípu neosídleno, patrně pro nedostatek vody. Hora však ležela přesně ve středu tehdejšího slovanského osídlení Čech a horizont, jehož lze dohlédnout z jejího vrcholu, tvořil zároveň hranici tohoto osídlení.
Pověst o praotci Čechovi rozvinul v 16. století Václav Hájek z Libočan, podle něhož byl vojvoda Čech po své smrti pochován v nedaleké Ctiněvsi (1,5 km jv.). Nejnověji zpracoval pověst roku 1894 Alois Jirásek ve Starých pověstech českých.
Na vrcholu hory stojí románská rotunda sv. Jiří, původně zasvěcená svatému Vojtěchovi. Připomíná se k roku 1126, kdy nechal kníže Soběslav I. stávající kostelík opravit a rozšířit. Kostel, jehož zasvěcení bylo mezitím změněno na sv. Jiří, se v 17. a 18. století stal oblíbeným poutním místem; od poloviny 19. století byl Říp nejednou dějištěm táborů lidu a národních manifestací. Současná podoba rotundy je výsledkem puristické přestavby v 70. letech 19. století. Každoroční pouť se koná o víkendu nejblíže k svátku sv. Jiří (24. dubna).
Na vrchol vede několik značených turistických cest. Roku 1907 byla v sousedství rotundy postavena turistická chata, která dodnes slouží jako výletní restaurace. Na zdi chaty je připevněn patriotický nápis „Co Mohammedu Mekka, to Čechu Říp!“

obraz

 

 

 

 

 

 

 

 

         Josef Mathauser - Praotec Čech na hoře Říp
 

Stavby na vrcholu

  románská rotunda sv.Jiří

rotunda

 

Boumova turistická chata

chata

 

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Mapové podklady

Počasí

dnes, středa 7. 12. 2022
slabý déšť 5 °C 3 °C
čtvrtek 8. 12. slabý déšť 5/4 °C
pátek 9. 12. slabý déšť 6/4 °C
sobota 10. 12. zataženo 5/1 °C