Obec Krabčice
Obec Krabčice

Současnost

Současnost obce

Obec Krabčice tvoří tři obce - Krabčice, RovnéVesce, které mají společný obecní úřad. Obecní úřad má sídlo v Rovném č. p. 67.

Krabčice

 

Vnější vztahy obce


Obec Krabčice leží v jižním cípu Ústeckého kraje ve spádovém obvodu města Roudnice nad Labem s okresním městem Litoměřice. Krabčice se nacházejí v tzv. mikroregionu Podřipsko, který není vymezen žádnými přesnými hranicemi a ani body, jde spíše o abstraktní členění. Mikroregion Podřipsko sdružuje obce, které leží v blískosti bájemi opředené hory Říp.

Říp

 

Vnitřní situace obce


Elektrická energie: území obce je napájeno venkovním vedením 22 kW z rozvodny Štětí. SČE a.s. neuvažuje do r. 2003 s rekonstrukcí sítě VN ani NN .

Telekomunikace: obec je začleněna do místního telefonního obvodu MTO Roudnice nad Labem. V obcích jsou telekomunikační rozvody vedeny zemním kabelem .V Krabčicích je nová kabelová síť MTS o kapacitě 200 % telefonizací. Územím obce prochází trasy dálkových kabelů sítě Český Telecom a.s..

Vodovod: Krabčice, Rovné i Vesce jsou zásobovány pitnou vodou ze skupinového veřejného vodovodu Roudnice nad Labem. Hlavní vodojemy jsou umístěny v katastrálním území Vesce na kraji Krabčické obory. Vodovod byl uveden do provozu v roce 1974.

Plynovod: v r. 1995 byla dokončena stavba středotlakého plynovodu v obcích Krabčice a v Rovném. V obci Vesce nebyl plynovod realizován.

Kanalizace: Byla dokončena v roce 2002.

 

Demografická situace obce

Současný počet obyvatel v obci k 17. 3. 2011 je 864 - 412 mužů a 452 žen.

Průměrný věk obyvatel Krabčic je 42,09let.

Z toho: dospělí nad 18let 702 osob

děti od 15-ti do 18-ti let 22 osob

děti do 15-ti let 140 osob

K 17. 3. 2011 bylo v obci:      36 osob starších 80-ti let

                                             6 osob starších 90-ti let

                                             1 osoba starší 100let

Trh práce


Pracovní příležitosti jsou v obci malé. Práci poskytuje pouze Domov odpočinku ve stáří,  ZD vlastníků Bechlín,  firmy -  Segnor spol.s r.o., Catering Partners s.r.o., MPS s.r.o., MUDr. Libor Svět, Jiří Fengl a někteří další živnostníci . Vyjížďka mimo obec za prací činí asi 70 % hlavně do Roudnice nad Labem, Štětí a Prahy. Míra nezaměstnanosti v obci je asi 10 - 12 %.
 

Bytová situace

       V obci je schválen územní plán a obec vlastní 1 stavební pozemek. OÚ vlastní 1 byt v ZŠ,1 byt v bytovce Rovné 123, 2 byty + garsonka Krabčice 64. V oblasti lesů obec vlastní 205 460m2 lesů, které spravuje Lesní společnost Litoměřice.
 

Školství

Základní škola T.G.Masaryka slavnostně otevřená 30. srpna 1931 stojící vedle evangelického kostela je jednou z dominant obce. Probíhá zde výuka dětí v rámci prvního stupně včetně školní družiny. Velice oblíbené jsou i zájmové kroužky, které jsou s přispěním rodičům hojně navštěvované. Ať už jde o kroužek taneční, sbor, jazykový a neopomenutelný i kroužek keramiky v nově zrekonstruované učebně. Pro maminky i děti jsou pravidelně organizovány kurzy malování na hedvábí, výroba vánoční i velikonoční dekorace, malování na trička a mnohé další http://www.zskrabcice.estranky.cz/

 

škola

Mateřská škola T.G.Masaryka vznikla ze statku rodiny Sklenářovy, již patřila 200let. Mateřská škola je jednotřídní smíšená škola pro děti od 3 do 6 let. V budově je prostorná herna, třída, hala, šatna, ložnice i kuchyň, ve které se vaří i pro žáky ze základní školy. Prostry školky jsou moderní, barevné, prosluněné což dokazují i na stránkách virtuální školky : http://www.virtualni-skoly.cz/skola/66-ms-krabcice

 

školka

  

Obchod a služby

V obci je o obyvatelstvo postaráno co se týče prodejnami potravin a drogistického zboží, pohostinství, restaurace s penzionem. V obci je několik soukromých firem s různou náplní činnosti – truhláři, pokrývači, stavební firmy, doprava, lakýrníci, zámečníci a v neposlední řadě pneuservis s prodejnou.

Opomenout by se rovněž neměla a pobočka České pošty.

 

Zdravotnictví a sociální péče

Dostupnost  zdravotní péče v obci zajišťuje Domov odpočinku ve stáří. Obvodní lékař a další specializovaní lékaři jsou v blízké Roudnici nad Labem. V obci poskytuje sociální služby domov odpočinku ve stáří Diakonie, kde je ubytováno přibližně 150 lidí. Poskytuje pobytové služby seniorům se sníženou mírou soběstačnosti, s Alzheimerovou nemocí a jinými formami demence.

Diakonie

 

Za přítomnosti první dámy České republiky Livie Klausové, převzala zaměstnankyně Diakonie paní Vladislava Víznerová, v rámci osmého ročníku předávání ocenění Pečovatelka roku 2010, za obětavou, kvalitní a zodpovědnou službu v oboru pečovatelství. Titul je udílen Diakonií ČCE SKP v Praze a Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Oceněná pečovatelka pečuje o klienty na oddělení Vážka, kde jsou umístěni klienti s Alzheimerovou chorobou a jiným i typy demence. Na oddělení se zvláštním režimem je sedmičlenný tým pracovníků a klientů je jedenáct.

Pro Diakonii začala pracovat před více než desíti lety.

Pečovatelka roku 2010

 

Kultura a památky

Dominantou Krabčic je rozhodně hora Říp, jako národní kulturní památka, nejvyšší bod hory dosahuje nadmořské výšky 459m. Vyvřelá stolová hora vzniklá v době třetihorní na níž byla postavena v roce 1126 románská rotunda zasvěcená sv. Jiří. V roce 1879 byla hora zalesněna jejím tehdejším majitelem, v okolní krajině má velký význam jako přirozené útočiště zvěře a hnízdiště ptactva.  hora Říp, jako národní kulturní památka. 

Podřipsko, do něhož hora Říp patří, je součástí geomorfologické oblasti Řipská tabule, která sousedí s Hazmburskou tabulí/ dělící čárou je řeka Ohře/ a Terezínskou kotlinou. Všechny tři uvedené oblasti tvoří pak podskupinu nazývanou Dolnooharská tabule. Dolnooharská tabule je součástí Středočeské tabule, která je součástí České tabule a ta zasahuje od Prahy až do Krkonoš. Rovinatý charakter České tabule nám umožňuje z Řípu pozorovat jak Prahu, tak i Sněžku.

Západně sousedí Dolnooharská tabule s dalším geologickomorfologickým celkem Českým středohořím, které je naopak hornaté.

Největší kulturní a společenskou akcí je tradiční Řipská pouť, která se každoročně koná u příležitosti svátku svatého Jiří.

Sport a rekreace

Obec disponuje fotbalovým hřištěm s kabinami. Kabiny byly v minulých letech renovovány a přistavěny. Dnes je tu pro 2 mužstva dospělých,družstvo dorostu a žákovské mužstvo velmi slušné zázemí. U fotbalového hřiště je hřiště na tenis a odbíjenou. Hřiště má ještě ZŠ, která však postrádá tělocvičnu.Jiná sportovní ani rekreační zařízení v obci nejsou.

Životní prostředí

Svoz komunálního odpadu probíhá každých 14 dní.Ve všech třech obcích jsou občanům poskytnuty 3x za rok velkoobjemové kontejnery .Dvakrát ročně je prováděn svoz nebezpečného odpadu.Na několika místech v našich obcích jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad. V současné době má obec v Krabčicích k dispozici Sběrný dvůr, díky němuž je rozšířena možnost odpadových surovin. Tím vším se snaží předcházet černým skládkám. V roce 2008/9 nechala obec zalesnit 4,2 ha svých pozemků.
Záchytné parkoviště pod památnou horou Říp, se začalo stavět v únoru 2009 a do stálého provozu bylo uvedeno po slavnostním otevření dne 26.10.2009.Je zde budova s veřejnými záchodky a plánuje se Informační centrum, které zatím v provozu není. Ceník parkovného pro osobní automobil je 50 Kč na den , pro autobus 100.- Kč a cena za použití WC je 5.-Kč.
Projekt vznikl za přispění dotace z EU.

Doprava

Dopravní obslužnost v obci je omezena na autobusovou dopravu . Napojení je na linky Roudnice - Mělník a Roudnice - Praha
  

 

 

 

  

 

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Mapové podklady

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Počasí

dnes, čtvrtek 13. 6. 2024
slabý déšť 18 °C 10 °C
pátek 14. 6. oblačno 21/8 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 21/13 °C