Obec Krabčice
Obec Krabčice

info k petici

 

Dobrý den,

chtěl bych Vás tím to informovat o předané petici jejími organizátory a to p. Adamem Šenkem a p. Petrem Landsfeldem.

Jak už je všem pravděpodobně známo petici podepsalo 629 občanů, dle uvedení organizátorů petice. Z naší strany nebyly podpisy přepočítány. Bohužel se organizátoři petice zapomněli zmínit, že místních občanů a občanů z okolních měst, jelikož jde o regionální akci, je nepatrný zlomek z tohoto počtu. Konkrétně se jedná o 4 občany z obce Krabčice, asi 75 osob z města Štětí  a  96 osob z Roudnice nad Labem, vyjádřeno v % (0,4-0,8%). Ostatní podpisy na petičních listech jsou od občanů napříč celou republikou, dokonce i mimo ní (Liberec, Tanvald, Brno, Mar. Lázně, Olomouc, Chomutov, Košice apod.). Z jednotlivých řádků archů petice je patrno, že nebyly většinou podepisovány na petičních místech, ale listy petice byly předány k hromadnému podpisu (např. na koleji VŠ), případně by mohly být i smyšlené.

Co se týká mého obvinění z vrcholu neslušnosti p. Šenkem, za nepřijetí, mohu uvést následující.  Pan Šenk se dostavil na Obecní úřad Krabčice, kde mu bylo sděleno, že po mém shlédnutí diskuse na facebooku, neshledávám již možnost naší komunikace za  konstruktivní. Organizátoři petice a zároveň správci stránky ponechávali v diskusi facebooku „Petiční akce proti vystoupení skupiny Ortel…“ záměrně i přes upozornění nepodložené, hanlivé či jinak poškozující příspěvky, které přímo souvisí s obcí Krabčice a poškozují její dobré jméno a dobré jméno akce Řípské pouti. Tím samozřejmě ovlivňují i případný ekonomický přínos pro obec a její občany. Jejich oslovování a vyvíjení tlaku na partnery akce Řípské pouti, zejména však na partnery „Velké ceny ČR v parašutismu a country festivalu“ může mít za následek neuskutečnění se této akce i přesto, že Velká cena ČR v parašutismu  nemá nic společného s programem Řípské pouti.

Z těchto důvodů obec zvažuje podání žaloby na p. Šenka a p. Lansfelda.

 

O dalších našich postupech včetně oficiálních odpovědí těmto lidem Vás budeme informovat na stránkách obce.  

Jiří Šimáček

starosta obce Krabčice

 

přílohy z podané petice

P.A. 1         P.A. 2         P.A.3                  

 

 

Vážení občané,

ze strany p. Šenka došlo k překročení  všech  hranic slušného a morálního jednání. Zcela záměrně uvádí nepravdivé, zkreslené či jinak urážlivé informace související s obcí Krabčice, nyní zaměřené na starostu obce p. Jiřího Šimáčka.  Uvedením těchto nepravdivých údajů a pomluvy starosty obce Krabčice současně vytváří prostor na facebookových stránkách pro dehonestaci jeho osoby.

Starosta  obce v době vyvěšení  reakce na petici  nebyl  přítomen na obecním úřadě, tedy nemohl zasahovat či upravovat jakýmkoli způsobem stránky obce.  Vedení  obce Krabčice  společně se starostou obce podají  trestní  oznámení orgánům činným v trestním řízení pro podezření ze spáchání tr.činů panem Šenkem..

Zdeněk Fengl

místostarosta obce Krabčice

 

Vybráno z tisku

článek ke koncertu        diskuse k článku 

 

 

Konečné vyjádření starosty obce k petiční akci  p. Šenka a p. Lansfelda

 

Vážení občané,

z jakého důvodu byla skupina Ortel pozvána, nebudu již uvádět, jelikož je to obsaženo v mých předešlých prohlášeních. Zde chci pouze podat informace, přibližující události okolo samotné petice. Organizátoři petice vytvořili stránky na facebooku „Petiční akce proti vystoupení skupiny Ortel na Řípské pouti“, poté vyzvali Obecní úřad Krabčice s tím, že nesouhlasí s vystoupením této kapely. Oprávněnost petice podložili výtahem z wikipedie a vlastním rozborem textu písně cizinec. Ve svých prohlášeních uvedli: „přesto si dovolujeme konstatovat, že jsme vedení obce poskytli mnoho argumentů a důkazů“

Dle mého názoru, již samotná  petice je v přímém rozporu s listinou práv a svobod (čl. 18, odst.3 peticemi se nesmí vyzývat k porušování základních práv a svobod zaručených listinou, čl 3, ods.3 nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování práv a svobod, čl.4, odst.2 meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených listinou upraveny pouze zákonem.) Samozřejmě nechám na posouzení odborníkům z oboru práva.

Tyto skutečnosti se nedaly s organizátory petice prokonzultovat, vzhledem k jejich přístupu před vznikem samotné petice. Obec nebyla nikým kontaktována a o vzniklé petici jsme se dozvěděli dříve z médií, než od autorů. V případě žádosti, na kterou se ve svých prohlášeních organizátoři odvolávají „Peticí nechceme nic zakazovat, pouze upozorňujeme na nevhodnost kapely v programu Řípské pouti“, „vyzýváme a budeme nadále vyzývat vedení obce Krabčice, aby odstoupilo od pozvání kapely Ortel“, „žádáme aby nechvalně známá xenofobní skupina neúčinkovala na Řípské pouti“  bychom čekali úplně jiný přístup, zvláště v případě, že skupina Ortel vystupuje v rámci daných zákonů ČR, má své příznivce a obec již měla v programu vložené finanční prostředky. Bohužel stanovisko organizátorů se již od samého začátku stalo nátlakovým, urážlivým a dehonestujícím jak samotné obce, tak jejich představitelů. Zejména uváděním zkreslených informací a ponecháváním příspěvků vytvářejících prostor pro znevážení obce Krabčice, jejich představitelů a akce Řípská pouť. (Říšská pouť, náckové pod Řípem, starosta nezvládá své postavení, tragikomedie ze strany starosty atd.)

Je možné, že petiční výbor neměl z prvopočátku v úmyslu poškodit dobré jméno Řípské pouti a ohrozit její sobotní program Velké ceny ČR v parašutismu, která je přímo závislá na partnerech projektu. Bohužel,  šířením výše zmiňovaných zpráv a neustálým vyzýváním partnerů Velké ceny k jejich odstoupení od partnerství, není v současné době jisté, zda se tato akce vůbec uskuteční. A to i přesto, že soutěž nemá s programem ŘP nic společného, snad jen to, že obec Krabčice poskytuje této akci zdarma veškeré prostory, včetně tribuny a s tím související režii. V případě nekonání Velké ceny ČR v parašutismu, by obec volila náhradní sobotní program, což představuje samozřejmě nejen zbytečně vynaložené finanční prostředky, ale hlavně zničení akce jakou je Velká cena ČR v Parašutismu.

Tyto skutečnosti organizátoři petice sami uvádějí „vyzýváme a budeme nadále vyzývat všechny subjekty (ať už veřejné, nebo soukromé), které Řípskou pouť podporují, aby svou podporu přehodnotily a zrušily“

O vhodnosti jejich následných poznámek na facebooku k partnerům Velké ceny typu „Ústecký kraj, který je pod vládou KSČM dal Řípské pouti podporu. Komunistický hejtman Bubeníček osobně zaštiťuje sobotní program. Rozhodně to nejsem já, kdo s komunisty jede na jedné lodi“ není třeba komentáře.

Největším rozporem v jejich prohlášeních, je samotná podstata vzniku petice „Máme za to, že by akce typu Řípské pouti měly být převážně pro rodiny s dětmi a dospívající mládež“,pokud sám její organizátor veřejně prohlašuje Za prvé jsem to nikdy nedělal pro naše občany, nebo děti. Nemám ambice zachraňovat republiku, nebo svět.“

K čemu tedy tato zmedializovaná akce měla vlastně posloužit, ponechám na Vašem zvážení.

Na závěr bych se ještě zmínil o okolnostech vyvěšení petičních listů. Pravděpodobně ze strany zaměstnanců úřadu došlo omylem k záměně souborů a následnému vyvěšení po dobu dvou až tří hodin. Záměna mohla vzniknout ze zvýšeného pracovního nasazení zaměstnanců, kterému jsou vystaveny po dobu příprav Řípské pouti. Reakce, kterou však poté organizátoři petice vyvinuli, měla za cíl pouze znevážit mou osobu a obecní úřad jako takový a to bez jakýchkoliv podložených informací.

Z důvodu jednání organizátorů petice a útoků pana Šenka na mou osobu podávám orgánům činným v trestním řízení podnět k prošetření, zda ze strany těchto osob nedošlo k trestnému činu „pomluva“ na základě § 184 zákona č..40/2009 či trestného činu "křivé obvinění" dle ustanovení § 345 trestního zákoníku. Obec Krabčice taktéž zvažuje žalobu na „ochranu osobnosti“ proti autorům petice p. Šenkovi a p. Lansfeldovi.  

K celé záležitosti se již dále nebudu vyjadřovat, jelikož není v našem zájmu vyhrocování vzniklé situace.

Skupina Ortel vystoupí v rámci programu " Řípská pouť 2016" v neděli 24.04.2016 od 13.00 hod.

Chci poděkovat všem občanům, napříč naší republikou, kteří byli s kauzou obeznámeni a zasílali nám svou podporu, případně se zastali obce Krabčice proti čelícím dehonestujícím útokům.

Návštěvníkům letošní Řípské pouti přeji spousty zábavy, relaxace a dojmů z této akce. Naše pouť tu byla v jakékoli době a doufám, že bude i nadále. Pouť je zaměřena pro širokou veřejnost s rozdílným věkovým, ale třeba i názorovým spektrem.

 

Jiří Šimáček

starosta obce Krabčice    

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Poděkování občanům za ŘP 2016 

 

Vážení,

chtěl bych tímto vyjádřit mé velké poděkování všem občanům našich obcí a to nejen těm, kteří se bezprostředně se mnou podílejí na přípravách, průběhu či následných pracích při ukončení Řípské pouti, ale i všem ostatním, kteří respektují přechodná opatření vyplývající ze zkušeností z předchozích ročníků této akce. Pouť svým rozsahem začíná již zasahovat prakticky do života všech našich občanů a přináší vyjma zábavy a případné možnosti výdělku i bohužel některá omezení.  Vedení obce Krabčice jako kompenzaci za tyto omezení poskytuje finanční náhrady obyvatelům v placené zóně a všem ostatním obyvatelům obce alespoň zdarma vstupenky na tuto akci po dobu všech tří dnů.  

Velké poděkování bych chtěl adresovat Policii ČR, bezpečnostní agentuře, hasičům a zdravotníkům, kteří se starají o bezpečný průběh této akce a perfektně zvládají svou úlohu.

V letošním ročníku bych chtěl také velmi poděkovat občanům z různých měst a obcí ČR, ale i našim občanům žijícím v zahraničí, kteří byly obeznámeny s kauzou „ vystoupení skupiny Ortel na Řípské pouti“ a zastali se obce Krabčice či mé osoby ať již na různých internetových diskusích, nebo přímo mně zaslaným e- mailem. Současně bych se chtěl omluvit, že na veškerou korespondenci, která mi samozřejmě udělala velkou radost, nemohu z časových důvodů odpovídat.

Velké poděkování patří kapele ORTEL a všem příznivcům této kapely, kteří vytvořili i přes nepříznivé počasí velmi pohodovou atmosféru na úpatí hory Říp. Také doufám, že Řípská pouť pro tuto skupinu, bude jakýsi zlom v jejich činnosti, kdy otevřou oči lidé, kteří doposud považovali tuto skupinu pouze za zlo, ať už z neznalosti nebo z jakési politické korektnosti. V době, ve které dnes žijeme, je bohužel velmi jednoduché zaměnit patriotismus s xenofobií či nacismem. Doufám, že ukázka z Řípské pouti pomůže při rozhodování ostatním samosprávám řešit podobnou problematiku na základě pouze daných zákonů, nikoliv na základě aktivistů či samozvaných cenzorů.   

Možná jste si také všimli, že naše pouť nebyla po jejím zakončení v mediích již prezentována, a to i přes přítomnost mainstreamových medií po celou dobu vystoupení kapely Ortel. Z tohoto důvodu nabízím odkazy alespoň na uveřejněné články, za které jejich autorům děkuji.                       

http://www.lidovky.cz/rodiny-s-detmi-si-to-uzily-na-ripu-zahral-ortel-starosta-si-koncert-pochvaloval-g0y-/zpravy-domov.aspx?c=A160424_153632_ln_domov_ele

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/389416/skandujici-deti-piva-pozehnane-ripskou-pout-zakoncil-ortel-i-pres-protesty.html#518953-2

http://litomericky.denik.cz/zpravy_region/ortel_rip.html

Vystoupení skupiny můžete shlédnou    https://www.youtube.com/watch?v=LKWsk4gVVlk 

Na závěr ještě jednou všem děkuji a přeji mnoho pohody, ale i uvědomění, zvláště nyní, kdy pravda se stává pouze určitým pohledem na danou situaci a vůbec nemusí odrážet danou realitu. Snad bychom měli více komunikovat, držet spolu a možná se zamyslet nad věcmi, kterých jsme se tak jednoduše vzdali a denně vzdáváme.  

         

Jiří Šimáček

starosta  obce Krabčice

             

 

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Mapové podklady

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Počasí

dnes, pátek 19. 7. 2024
polojasno 29 °C 16 °C
sobota 20. 7. déšť 30/19 °C
neděle 21. 7. slabý déšť 30/17 °C
pondělí 22. 7. déšť 23/18 °C